PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XLIV uroczysta sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 22 października 2013r.

XLIV uroczysta sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 22 października 2013r.
Uroczysta sesja z okazji wręczenia Medali Św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XLIV sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się we wtorek 22 października 2013r.o godz. 17.00 w Dworze Artusa. Będzie to sesja uroczysta z okazji wręczenia Medali Św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II.
W załączeniu porządek obrad: XLIV sesjaRMG (313.63 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

1. Sprawy regulaminowe
- otwarcie sesji
2. Wystąpienie – Mistrz Kapituły Medali Św. Wojciecha i Księcia Mściwoja II 
 - prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk
3. Wręczenie medali
4. Zakończenie obrad 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący
Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek