PORTAL MIASTA GDAŃSKA

XLII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 26 września 2013r.

XLII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 26 września 2013r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

XLII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 26 września 2013r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad: pobierz_XLII (142.5 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

1. Sprawy regulaminowe

- otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

- Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

- Komisje Rady Miasta Gdańska,

- Prezydent Miasta Gdańska:

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

1)   zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2013-2040 (druk 1034);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

2)   zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2013 rok  (druk 1035);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 3)   w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości   na terenie Miasta Gdańska (druk 1029);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 4)   w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska (druk 1030);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

5)   zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 1031);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

6)   w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Aniołki (druk 988);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

7)   w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Brętowo (druk 989);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

8)   w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Chełm (druk 990);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

9)   w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Jasień (druk 991);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

10)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Kokoszki (druk 992);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

11)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Matarnia (druk 993);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

12)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Nowy Port (druk 994);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

13)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Oliwa (druk 995);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

14)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Olszynka (druk 996);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

15)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Orunia - Św. Wojciech – Lipce  (druk 997);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

16)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Osowa (druk 998);         

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

 17)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Piecki-Migowo (druk 999);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

18)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Przeróbka (druk 1000);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

19)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Przymorze Małe (druk 1001);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

20)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Przymorze Wielkie (druk 1002);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

21)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Rudniki (druk 1003);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

22)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Siedlce (druk 1004);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

23)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Strzyża (druk 1005);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

24)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Suchanino (druk 1006);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

25)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice (druk 1007);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

26)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy VII Dwór (druk 1008);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

27)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Wyspa Sobieszowska (druk 1009);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

28)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza (druk  1010);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

29)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Zaspa Młyniec (druk 1011);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

30)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Żabianka  Wejhera – Jelitkowo  Tysiąclecia (druk 1012);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

31)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Letnica (druk 1013);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

32)w sprawie przyjęcia projektu statutu Dzielnicy Młyniska (druk 1014);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

33)w sprawie przyjęcia projektu Statutu Dzielnicy Śródmieście (druk 1015);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – przewodniczący K. Samorządu i Ładu Publicznego

34)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon ulic Dolne Migowo i Rakoczego w mieście Gdańsku (druk 1026);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

35)w sprawie uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego Klukowo rejon ulicy Azymutalnej w mieście Gdańsku (druk 1020);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

36)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Klukowo - Rębiechowo rejon ulic Radiowej i Telewizyjnej w mieście Gdańsku (druk 1016);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

37)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszek na południe od ulicy Kartuskiej - przy lesie II w mieście Gdańsku (druk 1017);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

38)w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice - trzcinowisko w mieście Gdańsku (druk 1018);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

39)przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulicy Orląt Lwowskich w mieście Gdańsku (druk 959);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

40)przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewo - część centralna w mieście Gdańsku (druk 1021);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

41)przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port rejon ulicy Wyzwolenia 8 - teren Zespołu Szkół Morskich w mieście Gdańsku (druk 1019);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

42)w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/639/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 października 2012 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża rejon Alei Grunwaldzkiej 238 w mieście Gdańsku (druk 1022);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

43)zmianie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (druk 987);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Andrzej Duch – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

44)w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie    w Gdańsku (druk 1023);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

45)w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości (druk 1028);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

46)zmieniająca uchwałę Nr XXIV/708/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (druk 1024);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

47)w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Miasta Sopotu w sprawie określenia wzajemnych zobowiązań Gminy Miasta Gdańska i Gminy Miasta Sopotu w zakresie zarządzania fragmentem położonej w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska i Gminy Miasta Sopotu tzw. Drogi Zielonej od skrzyżowania z Aleją Grunwaldzką/Aleją Niepodległości do ronda u zbiegu ulic Gospody i Wł. Łokietka włącznie, i jego finansowania (druk 1025);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni

48)w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 1027);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

49)w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2014” (druk 1032);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

50)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym w Gdańsku na 2013 rok" (druk 1033);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Jarosław Formela – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,   z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek