PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wyniki otwartego konkursu uzupełniajacego ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2008 rok.

Wyniki otwartego konkursu uzupełniajacego ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2008 rok.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

PREZYDENT  MIASTA GDAŃSKA

ogłasza wyniki otwartego konkursu uzupełniającego ofert na realizację zadań
Miasta Gdańska w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2008
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska Nr 1078/08 z dnia 17 lipca 2008r.

l.p.

Nr oferty

Nazwa stowarzyszenia sportowego

Nazwa zadania w zakresie kultury fizycznej

Kwota przyznanej dotacji

1.

1/08

Klub Sportowy AZS AWFiS

Mistrzostwa Europy U-19 w Rugby Grupa A

12.419,-

2.

2/08

Klub Sportowy AZS AWFiS

Szkolenie dzieci i młodzieży dzięki współpracy z Gimnazjum nr 6 podstawą rozwoju współzawodnictwa sportowego w wioślarstwie

27.000,-

RAZEM

39.419,-