PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu 

na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska    z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w zakresie:

 13) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

c) aktywizacja mieszkańców w zakresie poprawy jakości terenów zieleni w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy:

Do pobrania:

Wyniki konkursu (18.8 KB)

Anna StefańskaUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Anna Stefańska - najnowsze