PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu aktywności obywatelskiej, określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i

A
A
Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w obszarach:
1. przeciwdziałania narkomanii;
2. przeciwdziałania alkoholizmowi; 
3. ochrony i promocji zdrowia;
4. edukacji, oświaty i wychowania;
5. zwiększenia bioróżnorodności Miasta Gdańska;
6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka;
8. promocji i organizacji wolontariatu;
9. działalność organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje
10. wspierania rozwoju społeczności lokalnej;
11. wspierania zadań z zakresu porządku publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Do pobrania:  Wyniki konkursu (690.67 KB)

Andrzej Szkutnik (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi