PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wyniki otwartego konkursu ofert 2017 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wyniki otwartego konkursu ofert 2017 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Lista ofert dofinansowanych (246.64 KB)

Lista ofert niedofinansowanych z powodu za małej liczby punktów (201.74 KB)

Lista ofert odrzuconych (151.8 KB)

Lilianna Kowalewska, pok. 155, tel. (58) 323 65 51, e-mail: lilianna.kowalewska@gdansk.gda.pl

Milena Rudzińska, pok. 156, tel. (58) 323 65 16, e-mail: milena.rudzinska@gdansk.gda.pl

Lilianna IglińskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. KulturyReferat Polityki Kulturalnej
Lilianna Iglińska - najnowsze