PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ostateczne wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Ostateczne wyniki konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zarządzenie nr 1834/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017