PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wyniki drugiej edycji otwartego konkursu ofert 2017 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wyniki drugiej edycji otwartego konkursu ofert 2017 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Wykaz ofert dofinansowanych (164.51 KB)

Wykaz ofert niedofinansowanych z powodu za małej liczby punktów (132.7 KB)

Wykaz ofert odrzuconych ze względu na błędy formalne (162.6 KB)

Informacji udzielają:

Lilianna Kowalewska, pok. 155, tel. (58) 323 65 51, e-mail: lilianna.kowalewska@gdansk.gda.pl

Milena Rudzińska, pok. 156, tel. (58) 323 65 16, e-mail: milena.rudzinska@gdansk.gda.pl

Lilianna IglińskaUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. KulturyReferat Polityki Kulturalnej
Lilianna Iglińska - najnowsze