PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert do Wydziału Rozwoju Społecznego zgodnie z Zarządzeniem Nr 1796/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 listopada 2016 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie ofert do Wydziału Rozwoju Społecznego zgodnie z Zarządzeniem Nr 1796/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 listopada 2016 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Oferty na realizację zadań publicznych, podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w szczegółowych warunkach konkursu.  
Organizacje w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia listy ofert, tj. do 23 grudnia 2016 r. do godz 15:00, mogą uzupełnić braki formalne w siedzibie organizatora w Wydziale Rozwoju Społecznego, w Gdańsku, ul. Kartuska 5, II piętro, pokój nr 205.
W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.
Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Do pobrania:
Michał PielechowskiUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Współpracy
Michał Pielechowski - najnowsze