Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

A
A

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Miasta Gdańska w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej określonego w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”, zgodnie z Zarządzeniem Nr 137/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 stycznia 2018 roku, zakwalifikowanych do II etapu.


Plik do pobrania:

Wyniki oceny formalnej (352.5 KB)


Magdalena Czajkowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej
Referat Rozwoju Lokalnego