PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wykaz ofert złożonych w konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 544/18 PMG z dnia 4 kwietnia 2018 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej

Wykaz ofert złożonych w konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem Nr 544/18 PMG z dnia 4 kwietnia 2018 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Oferty na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. Uzupełnień wymogów formalnych dokonuje się w formie papierowej. Dokumenty należy dostarczyć w terminie 3 dni roboczych, tj. w dniach 8-10 kwietnia 2018 r., do Ogłaszającego konkurs do Sekretariatu Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Kartuska 5, II piętro. Kopie oryginalnych dokumentów powinny być uwierzytelnione podpisem za zgodność z oryginałem i opatrzone datą.
 
W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie i miejscu, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

Do pobrania: 

wyniki oceny formalnej (2 MB)

Joanna BuchholcUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju Społecznego
Joanna Buchholc - najnowsze