PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wykaz ofert, które wpłynęły w związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska znajdujących się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RP

Wykaz ofert, które wpłynęły w związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska znajdujących się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RP
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Miasto Gdańsk ogłasza wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych (dotyczy partnerów społecznych).

Lista ofert do pobrania:

Wyniki oceny formalnej (113.76 KB)

Oferenci w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia listy ofert, tj. do 14 lutego 2017 r. włącznie, mogą uzupełnić braki formalne w siedzibie organizatora tj. w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24, parter, pokój nr 5.

 

W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

Ewa PielakBiuro Rozwoju Gdańska
Ewa Pielak - najnowsze