Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku ogłasza konkurs na scenariusz wideoklipu do utworu muzycznego pt. „Zielony Gdańsk”

A
A


Regulamin konkurs:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych

2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:
Kategoria I: praca indywidualna
Kategoria II: praca zespołowa

Utwór muzyczny pt. „Zielony Gdańsk” do pobrania TUTAJ.

Jednostką zgłaszającą prace do konkursu jest szkoła, która przekazuje prace wraz z dokładnie wypełnioną kartą zgłoszenia (w załączeniu).

(27 KB)
(27 KB)

Prace należy przesłać na adres:
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Środowiska
ul. 3 Maja 9, pokój 109
80-803 Gdańsk
z dopiskiem: „Zielony Gdańsk”(decyduje data stempla pocztowego).

 

3. Termin przesyłania lub osobistego składania prac: do 16 maja 2008.
Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się
w czerwcu 2008r.

4. Format prac:
Utwór powinien być nadesłany w postaci wydruku na białym papierze
w formacie A4, w języku polskim.

5. Opis prac
Każda praca indywidualna/zespołowa winna być opatrzona:

  • pieczątką szkoły
  • imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia/uczniów
  • informacją, że autor/zy ceduje/ją nieodpłatnie prawa autorskie do dalszego dysponowania dziełem na organizatora konkursu.

Wszystkie prace z danej szkoły należy dostarczyć razem wraz z kartą zgłoszenia – prosimy nie przynosić prac indywidualnie!

6. Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
inspektor Tomasz Błazucki tel. 323 68 70

Szkoły, których uczniowie zostaną wyróżnieni zostaną zawiadomione o wynikach konkursu telefonicznie.

 

z dopiskiem: „Zielony Gdańsk”(decyduje data stempla pocztowego).

Prace można dostarczyć do siedziby Wydziału Środowiska ul. 3 Maja 9, pokój 109.