Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wstęp do publikacji aktów prawnych dot. rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

A
A
Art. 154 Ustawy Prawo Oświatowe nakłada na organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową obowiązek określenia do dnia 31.01.2018 roku terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019