PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wstęp do publikacji aktów prawnych dot. rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Wstęp do publikacji aktów prawnych dot. rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Art. 154 Ustawy Prawo Oświatowe nakłada na organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową obowiązek określenia do dnia 31.01.2018 roku terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019