PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wstęp do publikacji aktów prawnych dot. rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych

Wstęp do publikacji aktów prawnych dot. rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Art. 154 Ustawy Prawo Oświatowe nakłada na organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową obowiązek określenia do dnia 31.01.2018 roku terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019.