PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wstęp do publikacji aktów prawnych dot. rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych

A
A
Art. 154 Ustawy Prawo Oświatowe nakłada na organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową obowiązek określenia do dnia 31.01.2018 roku terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019.