PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Uzgodnienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta

Uzgodnienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdańska
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko
 

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. z późn. zm) po uzyskaniu stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta,  

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla ustaleń zmiany dokumentu pn. Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta. 

Prezydent Miasta Gdańska 
Aleksandra Dulkiewicz

 

Uzgodnienia w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dostępne są poniżej:  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - pismo w sprawie uzgodnienia odstąpienia 
Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - pismo w sprawie uzgodnienia odstąpienia 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - pismo w sprawie uzgodnienia odstąpienia 
Urząd Morski w Gdyni - pismo w sprawie uzgodnienia odstąpienia 

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - odpowiedź na pismo 
Urząd Morski w Gdyni - odpowiedź na pismo

Jacek ZabłotnyUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki Gospodarczej
Jacek Zabłotny - najnowsze