PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Uwaga, niepełnosprawni artyści!

Uwaga, niepełnosprawni artyści!
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku serdecznie zaprasza uzdolnionych, niepełnosprawnych twórców z Pomorza oraz z innych województw do udziału w VI edycji Festiwalu ?Pozapozy?. W wielkim wydarzeniu artystycznym, które odbędzie się 27 października w Teatrze ?Wybrzeże? w Gdańsku. Nasze zaproszenie kierujemy między innymi do podopiecznych środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej oraz dziennych domów pomocy. Przedsięwzięcie ma wymiar święta wszystkich artystów: niepełnosprawnych i pełnosprawnych, profesjonalistów oraz amatorów. Prezentuje ich dorobek w trzech kategoriach: muzycznej, plastycznej oraz teatralnej. Także w tym roku festiwal będzie miał formułę konkursową. Najciekawsze dzieła
i dokonania zostaną nagrodzone, a oceni je profesjonalne jury, w którego skład wejdą m.in. trójmiejscy artyści, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych oraz Akademii Muzycznej
w Gdańsku. Oprócz części konkursowej odbędzie się również festiwalowa gala, którą uświetni występ muzycznej gwiazdy (to niespodzianka!). Dowiemy się również, kto został zwycięzcą III edycji konkursu prezydenta Gdańska ?Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym 2008?, którego celem jest m.in. wyłonienie i prezentacja obiektów budowlanych, ciekawej architektury w mieście znakomicie dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Organizatorem VI Festiwalu ?Pozapozy? jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku. Na zgłoszenia uczestników czekamy do 15 września br.

Uwaga!
Regulamin i karty zgłoszeniowe do festiwalu są dostępne w Wydziale Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS przy ul. Dyrekcyjnej 5, kod. 80-852 Gdańsk, tel. 058 305 43 24 lub 300 51 10 (końcówki 20 i 30). Wydział przyjmuje zgłoszenia w sprawie udziału w ?Pozapozach?. Druki kart można też pobrać ze strony internetowej:  www.mops.gda.pl (zakładka: pozapozy festiwal).