PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Uwaga, już można zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej!

Uwaga, już można zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej!
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Od dnia 20 września 2008 r. przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników mogą zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy, a następnie działalność tę wznowić. Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jest obowiązany dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.
Podstawa prawna art. 7ba - ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo Działalności Gospodarczej (Dz. U. Nr 101. poz. 1178. z późn. zm.).

 Urząd on-line - Zawieszenie / wznowienie działalności gospodarczej

Emilia Salach-Pezowicz / Biuro Prasowe