PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Uroczysta inauguracja programu ?Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku?

Uroczysta inauguracja programu ?Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku?
26 listopada zapraszamy na dwie uroczystości związane z inauguracją przedsięwzięcia ?Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku?. O godz. 10.00 na terenie Zakładu Utylizacyjnego, przy ul. Jabłoniowej 55 w Gdańsku nastąpi symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego rozpoczynające, związane z programem, prace budowlane. W wydarzeniu udział wezmą zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska Maciej Lisicki i Marcin Szpak.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

26 listopada zapraszamy na dwie uroczystości związane z inauguracją przedsięwzięcia ?Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku?.
O godz. 10.00 na terenie Zakładu Utylizacyjnego, przy ul. Jabłoniowej 55 w Gdańsku nastąpi symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego rozpoczynające, związane z programem, prace budowlane. W wydarzeniu udział wezmą zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska Maciej Lisicki i  Marcin Szpak.
O godz. 12.00 w Sali Zielonej Filharmonii Bałtyckiej rozpocznie się konferencja inaugurująca ten program, na której obecny będzie prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.
 
Prace nad przygotowaniem przedsięwzięcia ?Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku? rozpoczęto w 2004 roku.  Pod koniec października 2005 roku wniosek o jej realizację został zarejestrowany w Komisji Europejskiej, a w zaktualizowanej wersji - 10 marca 2008. Przedsięwzięcie ma zapewnić podstawę wdrożenia spójnego lokalnego systemu gospodarki odpadami (zgodnie z zasadą ?zanieczyszczający płaci?), przekształcenie Zakładu Utylizacyjnego w nowoczesny zakład unieszkodliwiania odpadów (zgodnie z zasadą stosowania najlepszych dostępnych technologii), realizację strategii postępowania z odpadami: odzysk, unieszkodliwianie poza składowiskiem, wydłużenie możliwości unieszkodliwiania odpadów komunalnych w obecnej lokalizacji o ok. 50-60 lat

Przebieg konferencji:
12.00 ? 13.30  część oficjalna: zaprezentowanie informacji na temat modernizacji ZUT i działań edukacyjnych, prowadzonych w ramach projektu;
12.05   uroczyste otwarcie konferencji ? Dariusz Sylwestrzak, Prezes Zarządu Zakładu Utylizacyjnego Gdańsk-Szadółki wraz z prezydentem Gdańska, wicemarszałkiem województwa, wicewojewodą i pzewodniczącymRady Nadzorczej ZUT.
12.30   prezentacja całości projektu, w tym projektu modernizacji składowiska ? oraz programu edukacyjno-informacyjnego Czyste Miasto Gdańsk
13.05   wręczenie nagród zwycięzcom konkursu na ?Pocztówkę z czystego miasta Gdańsk?; prezentacja zwycięskich prac
13.10   zakończenie części oficjalnej, występ zespołu muzycznego, bankiet.

Organizatorem akcji jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. Transport z Zakładu Utylizacyjnego do Filharmonii na drugą część uroczystości związaną z inauguracja projektu - zapewniony.

Biuro Prasowe
Edyta Tombarkiewicz