PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Terminale płatnicze w UM w Gdańsku

Terminale płatnicze w UM w Gdańsku
Terminale płatnicze w UM w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Od połowy maja w Urzędzie Miejskim w Gdańsku można dokonywać płatności kartą płatniczą. Szczegóły poniżej:

Lp.

Pełna nazwa punktu

Lokalizacja

1. Urząd Miejski w Gdańsku
Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowisko 19
2. Urząd Miejski w Gdańsku
Zespół Obsługi Mieszkańców nr 2
Referat Praw Jazdy
ul. Milskiego 1
80-809 Gdańsk
stanowisko 1
3. Urząd Miejski w Gdańsku
Zespół Obsługi Mieszkańców nr 3
Wydział Finansowy (kasa)
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój 265

Wydział Spraw Obywatelskich (Urząd Stanu Cywilnego)
pokój 136
4. Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Geodezji
ul. 3 maja 9
80-802 Gdańsk
pokój 23