PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Szkolenia Akademii PARP

Szkolenia Akademii PARP
Szkolenia Akademii PARP
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

O prawie upadłościowym i naprawczym w Akademii PARP

Z danych pozyskanych przez Coface z Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że od początku tego roku w polskich sądach złożono 3390 wniosków o upadłość. To o 5,5 proc. więcej niż w 2012 roku.

Ogłoszeniem upadłości kończy się od 19 do 22 proc. postępowań wszczętych na podstawie wniosku o upadłość. Spośród 3227 wniosków rozpatrzonych przez polskie sądy w 2013 roku w ponad 22 proc. przypadków orzeczono o upadłości.

Część wniosków jest oddalana ze względu na brak majątku na pokrycie kosztów postępowania sądowego. 751 takich decyzji to potwierdzenie faktycznego bankructwa firm, których sytuacja finansowa była tak zła, że nie pozwalała na przeprowadzenie postępowania upadłościowego.

W ponad 24 proc. spraw sąd zwracał wnioski ponieważ nie odpowiadały wymogom ustawy.
Przedsiębiorcy i zarządzający firmami powinni lepiej znać przepisy prawa upadłościowego i naprawczego. Nawet firmy o stabilnej sytuacji finansowej mogą znaleźć się w kłopotach. – Konsekwencje nieuregulowanych należności przez klientów i narastających zatorów płatniczych mogą być bardzo dotkliwe, szczególnie dla małej firmy. Jeżeli firma nie będzie zapobiegać i nie przygotuje się właściwie do takiej sytuacji, może znaleźć się na skraju bankructwa – mówi Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds. szkoleń w Akademii PARP. Spośród zadłużonych podmiotów gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Długów ponad 80 proc. stanowią firmy zatrudniające do 9 pracowników.

– Nawet jeśli perspektywa niewypłacalności przedsiębiorstwa jest daleka i firma nie odczuwa kłopotów finansowych, warto znać możliwości ratowania przedsiębiorstwa. Wiedza ta przyda się w momencie kryzysowym, kiedy czas reakcji jest najważniejszy – wyjaśnia Aneta Grzyb-Hejduk z Akademii PARP.

Problemom z płynnością finansową można próbować zaradzić. Należy przede wszystkim podjąć zdecydowane działania windykacyjne wobec swoich klientów, wprowadzić narzędzia antykryzysowe i wdrożyć procedury zarządzania należnościami. Jeśli płynność finansowa jest zagrożona i  istnieje realne niebezpieczeństwo, że firma stanie się niewypłacalna, można skorzystać z instytucji postępowania naprawczego. Jego celem jest restrukturyzacja zobowiązań firmy (w porozumieniu z wierzycielami) i ponowne osiągnięcie płynności finansowej.

Jednak z postępowania naprawczego może skorzystać jedynie ten przedsiębiorca, który terminowo reguluje swoje bieżące zobowiązania, a jest jedynie zagrożony niewypłacalnością. Firmy znajdujące się w trudniejszej sytuacji mogą skorzystać już tylko z postępowania upadłościowego – z możliwością zawarcia układu z wierzycielami lub postępowania obejmującego likwidację majątku firmy.

Akademia PARP przygotowała nowe szkolenie e-learning „Nowa szansa – prawo upadłościowe i naprawcze”. Ma ono na celu uświadomić przedsiębiorcom do czego może doprowadzić brak kontroli finansów firmy i przygotować ich do radzenia sobie w razie braku płynności. Szkolenie uczy, jakie są możliwości postępowania i jak w praktyce przygotować się do postępowania naprawczego lub upadłościowego. Adresatami szkolenia są przedsiębiorcy i kierownictwo firm przeżywających trudności finansowe, ale również osoby, których przedsiębiorstwa są w dobrej sytuacji ekonomicznej.

Szkolenie składa się z 11 modułów. W pierwszym module uczestnicy dowiedzą się, co można zrobić, gdy firma znajdzie się w kłopotach finansowych.

W drugim module przedsiębiorcy poznają zasady przeprowadzania postępowania naprawczego. Dowiedzą się, jakie warunki musi spełniać firma, aby została objęta  planem naprawczym oraz jak przebiega całe postępowanie.
Kolejne moduły zostały poświęcone postępowaniu upadłościowemu uczestnicy poznają w nich zasady i przebieg postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu z wierzycielami oraz upadłość likwidacyjną.

Ostatni moduł mówi o odpowiedzialności osób kierujących firmą w sytuacji upadłości.

– Wiedza, zawarta w szkoleniu „Nowa szansa – prawo upadłościowe i naprawcze” pomoże przedsiębiorcom podjąć odpowiednie decyzje, jeśli ich firmy znajdą się w trudnej sytuacji – mówi Aneta Grzyb-Hejduk z Akademii PARP. Każdy kto kieruje firmą powinien być przygotowany na ewentualne problemy finansowe i dobrze znać swoje uprawnienia i obowiązki w takiej sytuacji. Przed przystąpieniem do nauki w szkoleniu warto zapoznać się z prezentacją na ten temat.

Akademia PARP to portal edukacyjny dający nieograniczony dostęp do wiedzy biznesowej. 38 szkoleń e-learning i 3 szkolenia m-learning są dostępne na www.akademiaparp.gov.pl. Przedsiębiorcy i pracownicy oraz osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą podjąć bezpłatną naukę. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.