Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

SMS-owy lub e-mail-owy system informowania klientów o terminie płatności (zapłaty) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

A
A

Prezydent Miasta Gdańska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców uprzejmie informuje, że od 1 marca 2018 r. wprowadzony zostanie SMS-owy lub e-mail-owy system informowania klientów o terminie płatności (zapłaty) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, wieczystego użytkowania gruntów i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdy, kto wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego lub e-maila w bazie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe (sms) lub e-maile przypominające o terminie płatności (zapłaty) należności z ww. tytułów.

Prezydent Miasta Gdańska zachęca zatem zainteresowanych do wypełnienia oświadczenia – zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie numeru telefonu lub e-maila w celu powiadamiania krótką wiadomością tekstową lub wiadomością e-mail o terminach płatności (zapłaty) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, wieczystego użytkowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Oświadczenie można złożyć w:

 

-Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1 przy ul. Partyzantów 74,

-Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 2 przy ul. Milskiego 1,

-Zespole obsługi Mieszkańców Nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12,

-Zespole obsługi Mieszkańców Nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2,

-przesłać listownie na adres siedziby Urzędu,

-przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.

 

Oświadczenie – druk zgody można będzie pobrać w zespołach obsługi mieszkańców i ze strony internetowej www.gdansk.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

 

Do pobrania: Druk zgody sms 12.2019 (20.44 KB)

 

Marzena Modzelewska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta