PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

A
A
Składanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i wnoszenie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku następnym 

Informacja

Magdalena Czajkowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Gospodarki Komunalnej
Referat Rozwoju Lokalnego