PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Sesja naukowa ?Dżuma, ospa, cholera? zorganizowana w trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii dżumy w Gdańsku w 1709 roku.

Sesja naukowa ?Dżuma, ospa, cholera? zorganizowana w trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii dżumy w Gdańsku w 1709 roku.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Klęski żywiołowe od zarania dziejów stanowiły przełomy w dziejach ludzkości. Jednymi z nich były wielkie epidemie różnych chorób, które atakowały od czasów najdawniejszych. Pośród różnych przypadłości największe żniwo śmiertelności zebrała dżuma, ospa, cholera i tak zwane angielskie poty. Ludzie przed wiekami wierzyli, że masowe zachorowania są dziełem bóstw. W okresie nowożytnym, gdy kształtowała się nauka próbowano podjąć wyjaśnienie tajemnic związanych z przyczynami epidemiami.
Jedną z najbardziej dotkliwych epidemii średniowiecznych zanotowano w 1348 roku, kiedy to wielka masa osób zachorowała na dżumę, zwaną wtedy ?czarną śmiercią?. Przyczyniła się do śmierci ponad jednej trzeciej populacji Europy. Zaraza wyjątkowo ominęła ziemie polskie.
Na terenach polskich o wiele więcej ofiar pociągnęła za sobą zaraza dżumy, która miała miejsce w pierwszych latach osiemnastego wieku. Tak jak w przypadku poprzednich chorób, jej ognisko znajdowało się w Azji. W 1708 roku epidemia zaatakowała Rzeczpospolitą, ale dziwnym zbiegiem okoliczności nie dotarła do Gdańska. Mieszkańcy miasta mieli nadzieję, że tragedia ominie ich miasto. Jednakże rok później, w 1709 roku choroba rozwinęła się na wielką skalę w Gdańsku. W ciągu jednego roku zmarła na dżumę ponad jedna trzecia Gdańszczan.
Tragiczne wydarzenia związane z zarazą zaważyły na dalszych losach społecznych, gospodarczych i politycznych nowożytnego Gdańska, Pomorza, Rzeczypospolitej i terenów ościennych.
Z tej okazji Muzeum Historyczne Miasta Gdańska w porozumieniu z Pracownią Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski Polskiej Akademii Nauk przygotowała sesję naukową. Konferencja naukowa ma na celu przedstawienie najnowszych badań dotyczących epidemii na terenach polskich i krajów ościennych. Referaty zostaną wygłoszone przez znawców historii Polski i opublikowane przez wydawnictwo Muzeum Historycznego Miasta Gdańska w 2010 roku. Spotkanie ma mieć charakter interdyscyplinarny, z tej racji zaproszeni goście przedstawią swoje referaty z dziedziny historii, medycyny i archeologii. Sądzimy, że konferencja spotka się z żywym oddźwiękiem, zwłaszcza dzisiaj, kiedy tyle mówi się o mającej nastąpić epidemii grypy.

Program Konferencji >>>