PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 (częściowe)

A
A
Do pobrania:
Rozstrzygnięcie konkursu (częściowe) (821 KB)
.
Uwaga!
Oferentom przysługuje możliwość odwołania się do Prezydenta Miasta Gdańska od rozstrzygnięcia konkursu. Szczegółowy sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu opisany jest w Rozdziale XVII Ogłoszenia konkursowego, dostępnego na stronie: kliknij.
Joanna Buchholc (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego