PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Realizacja zadania pt. "Zabezpieczenie lewego brzegu Kanału Raduni w rejonie mostu w ul. Rybaki Dolne"

Realizacja zadania pt. "Zabezpieczenie lewego brzegu Kanału Raduni w rejonie mostu w ul. Rybaki Dolne"
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W okresie od 31.10.2014r do 25.11.2014r. realizowano zadanie dotyczące zabezpieczenia lewego brzegu Kanału Raduni w km 0+544 – 0+596.

x

Koszt zadania wyniósł 322.044,16 zł. w tym Miasto uzyskało dofinansowanie w wys. 320.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zakres rzeczowy zadania:

czyszczenie strumieniowo-ścierne istniejącego muru kamiennego wraz ze spoinowaniem - 90,24 m2
montaż nakryw granitowych (oczepu) - 53,00 mb
wykonanie mikropali o głębokości 9,0 – 10,50  m                             - 16 szt
wykonanie nowego muru z koszy gabionowych o wys. 2,70 m        - 9,50 m
umocnienie z koszy gabionowych wys. 1,0 m                                    - 42,30 mb
barierka ochronna ze stali nierdzewnej                                                - 42,30 mb

Dzięki  wykonaniu tego zadania uzyskano planowany efekt ekologiczny z dziedziny przeciwdziałania klęskom żywiołowym i usuwaniu ich skutków – ochrona przeciwpowodziowa. Powierzchnia, o którą wzrośnie bezpieczeństwo przeciwpowodziowe to ok.1,5 ha, a liczba mieszkańców objętych tą ochroną to ok. 200 osób.

x