PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Projekt Zespól Aspergera (wysokofunkcjonujący autyzm)

Projekt Zespól Aspergera (wysokofunkcjonujący autyzm)
Projekt Zespól Aspergera (wysokofunkcjonujący autyzm)
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zaproszenie do udziału w badaniu nad zespołem Aspergera u dziewcząt

Zaburzenia należące do spektrum autyzmu stają się coraz większym problemem społecznym. Liczba osób nimi dotkniętych zwiększyła się zasadniczo w ciągu ostatnich lat. Coraz więcej jest też dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera w szkołach. Chociaż problematyki tej dotyczą tysiące badań, to wciąż brakuje wiedzy dotyczącej wielu zagadnień, mających istotny wpływ na jakość życia osób z autyzmem i ich rodzin. Jednym z takich bardzo słabo poznanych problemów jest sytuacja dziewcząt dotkniętych tymi zaburzeniami.

Uniwersytet Warszawski we współpracy z Autism Society of Washington w Stanach Zjednoczonych planuje w październiku 2010 r. rozpoczęcie badań nad psychospołecznym rozwojem dziewcząt z zespołem Aspergera oraz tzw. wysoko- funkcjonujących dziewcząt z autyzmem. Badania będą obejmowały dziewczęta w wieku 13-18 lat. Ich celem będzie poznanie specyfiki rozwoju tej grupy osób, a zwłaszcza ich historii rozwoju, profilu zdolności poznawczych oraz funkcjonowania językowego. Będzie to jeden z pierwszych na świecie projektów badawczych dotyczących rozwoju dziewcząt z zaburzeniami należącymi do spektrum autyzmu. Zgłębianie tej problematyki ma potencjalnie duże znaczenie zarówno dla lepszego rozpoznawania zaburzeń u dziewcząt, jak i zapewnienia tej grupie osób odpowiedniego wsparcia. W przygotowywaniu projektu udział biorą światowej sławy specjaliści w dziedzinie badań nad autyzmem i zespołem Aspergera: prof. Mark Stokes ze School of Psychology, Deakin University, Australia; prof. Tony Attwood, Minds and Hearts Diagnostic & Treatment Clinic, Brisbane, Australia; prof. Simon Baron-Cohen, Autism Research Centre, Cambridge University, UK oraz inni. Koordynatorem polskiej części projektu będzie prof. Ewa Pisula z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego we współudziale z Agnieszką Rynkiewicz, MAT, MD z Autism Society of Washington.
Kierujemy serdeczne zaproszenie do udziału w badaniu do dziewcząt i chłopców w wieku 13-18 lat, u których zdiagnozowany został zespół Aspergera lub autyzm (bez współwystępowania upośledzenia umysłowego). Ponieważ zaburzenia te rzadko występują u dziewcząt, każde takie zgłoszenie będzie bardzo cenne, ale poszukujemy także chłopców z tej grupy wiekowej. Aktualnie tworzymy bazę rodzin, którym moglibyśmy przedstawić szczegóły projektu i zwrócić się z prośbą o uczestniczenie w badaniu. Poszukujemy także psychologów i lekarzy zainteresowanych udziałem w prowadzeniu tych badań.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres ewa.pisula@psych.uw.edu.pl