PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Prace ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu ? Unikatowa Fortyfikacja w skali europejskiej

Prace ratownicze Twierdzy w Wisłoujściu ? Unikatowa Fortyfikacja w skali europejskiej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
x
 

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Głównym celem projektu jest zabezpieczenie oraz konserwacja Murów Fosbrei i Murów
Kurtynowych stanowiących integralną część Fortu Carré Twierdzy Wisłoujście, zagrożonych zawaleniem oraz katastrofą budowlaną. Działanie to pozwoli na udostępnienia zwiedzającym obiektu światowego dziedzictwa kulturowego, jednego z najwybitniejszych przykładów fortyfikacji przybrzeżnych w Europie.

Realizacja inwestycji wpisuje się we wszystkie cele  priorytetu 3 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast. Wartość realizowanego projektu wyniesie ok. 6 mln PLN.

Długofalową konsekwencją realizowanego Projektu będzie zabezpieczenie, konserwacja i udostępnienie elementów Twierdzy Wisłoujście, co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności nie tylko Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, ale również całego regionu. W oparciu o uratowane elementy Twierdzy można będzie stworzyć nowe produkty turystyczne, które przyczynią się do wydłużenia czasu pobytu turystów w mieście oraz pośrednio do wzrostu dochodów z turystyki.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2008-2011.

Koszty kwalifikowalne projektu w EURO: 1 524 312, w tym:
Dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG 1 295 665 (co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych)
Wkład Gminy Miasta Gdańska 228 647 (co stanowi 15% kosztów kwalifikowalnych)