PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Prace na budowie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, wrzesień – październik 2013 r.

Prace na budowie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, wrzesień – październik 2013 r.
Prace na budowie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, wrzesień – październik 2013 r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W sierpniu zakończono wykonanie i sprężanie kotew ścian szczelinowych, dzięki  czemu „suchy wykop” o powierzchni prawie 1,7 ha, został obudowany stabilną żelbetową konstrukcją. Od września prowadzone jest pogłębianie wykopu: początkowo metodą tradycyjną za pomocą koparek, a następnie przy użyciu pogłębiarek ssąco-refulujących czyli tzw. refulerów. Zastosowanie tych ostatnich jest możliwe ze względu na naturalny dopływ wód gruntowych, które utworzyły w wykopie rozległe jezioro. Cały proces refulacji prowadzony jest przez dwie pogłębiarki, które wydobywają i tłoczą urobek (mieszaninę wody i gruntu) stalowymi rurociągami na pole refulacyjne znajdujące się na sąsiedniej działce. Tam urobek jest odsączany i wywożony na składowisko, a woda ponownie kierowana jest do wykopu rurociągiem zwrotnym.

Głębienie wykopu będzie trwało, aż do osiągnięcia rzędnej docelowej tj. około 18,00 m poniżej poziomu „0” budynku. Kolejnym etapem prac, który rozpocznie się za kilka miesięcy, będzie wybetonowanie i uszczelnienie dna wykopu. Po wypompowaniu wody stanie się on wówczas rzeczywistym „suchym wykopem”, w którym zostanie posadowiona konstrukcja budynku z charakterystyczną 40-metrową wieżą.

dr Janusz Marszalec
Zastępca Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej