PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Pozwolenie na granie na ulicy

Pozwolenie na granie na ulicy
Pozwolenie na granie na ulicy
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Grać? Grać! Ale tylko legalnie!

Od 6.00 do 22.00, bez nagłośnienia i z obowiązkiem przemieszczania się w obrębie pasa drogowego ulicy. Takie zasady zachować muszą uliczni muzycy, którzy grają (legalnie) na gdańskich ulicach. Wszyscy grający bez pozwolenia lub łamiący te zasady – muszą liczyć się z karami.

Od początku lata wydano już 30 pozwoleń na granie na ulicach Gdańska. Aby otrzymać takie pozwolenie, należy złożyć wniosek (o zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności) do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku (ZDiZ). Sam druk, także opis załączników oraz procedury wydawania pozwolenia dostępne są na stronie internetowej ZDiZ (www.zdiz.gda.pl zakładka Druki do pobrania - Dział Ewidencji i Zajęć Pasa Drogowego).

Każde pozwolenie wydawane jest maksymalnie na 2 tygodnie. Istnieje oczywiście możliwość przedłużenia, jeżeli są jeszcze wolne miejsca oraz nie wniesiono na konkretnego muzyka żadnych skarg i nie było w jego sprawie interwencji. Zazwyczaj ZDiZ wydaje 2-3 zezwolenia na jedną ulicę. Obowiązują jednak następujące obostrzenia: grać można w godzinach 6.00-22.00, bez nagłośnienia i z obowiązkiem przemieszczania się w obrębie pasa drogowego ulicy, na którą wydano zezwolenie. W większości wnioski są rozpatrywane pozytywnie. Jednakże czasami, kiedy zgłoszono skargę bądź podjęto interwencję wobec osoby wnioskującej o pozwolenie na muzykowanie, Zarząd odmawia.

Zezwolenia na granie wydawane są na większość gdańskich ulic, jednakże występują pewne wyłączenia:

  • ul. Długi Targ – wyłączony z grania jest obszar od ul. Kramarskiej do ul. Kuśnierskiej ,
  • ul. Długa – wyłączony obszar od ul. Kaletniczej do ul. Kramarskiej oraz obszar od nr 9-15 ul. Długiej).

Ograniczenie ilości pozwoleń do 2-3 na jedną ulicę wynika z chęci uniknięcia wzajemnego przeszkadzania sobie przez grających, jak również zapewnienia komfortu użytkownikom ulicy.

Wydanie wniosku jest bezpłatne, płacić natomiast należy za każdy dzień zajęcia pasa drogowego. Opłata wynosi 5zł za m2 za dzień. Ten, kto nie posiada pozwolenia, musi liczyć się z karą. Kara, to dziesięciokrotność wysokości opłaty za m2 za każdy dzień, tj. 10 x 5 zł x ilość m2 za każdy dzień nielegalnego zajmowania pasa drogowego.

Uprawnienia do nakładania kar za brak pozwolenia na zajęcie pasa drogowego ma Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku. Natomiast np. za zakłócanie porządku i spokoju w miejscach publicznych kary nakłada gdańska Straż Miejska.