PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Powołanie Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Powołanie Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

ZARZĄDZENIE Nr 1829/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 13 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020 oraz konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i podmioty lecznicze zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020 na podstawie Uchwały nr XL/1117/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2020” i ustalenia regulaminu pracy Komisji.