PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Baltic Arena

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Baltic Arena
Wojewoda Pomorski w Gdańsku działając na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 /Dz. U. Nr 173 z 2007r. poz. 1219/, na wniosek Biura Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. 80-103 Gdańsk ul. Kartuska 5, działającego w imieniu Gminy Miasta Gdańska, z dnia 07.08.2008r. (wpłynęło 08.08.2008r.) /Nr BIEG/BA/258/08/2008/GM/, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwes
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Wojewoda Pomorski w Gdańsku działając  na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 /Dz. U. Nr 173 z 2007r. poz. 1219/, na wniosek Biura Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o. 80-103 Gdańsk ul. Kartuska 5, działającego w imieniu Gminy Miasta Gdańska, z dnia 07.08.2008r. (wpłynęło 08.08.2008r.) /Nr BIEG/BA/258/08/2008/GM/, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji  o pozwoleniu na budowę dla inwestycji:

?budowa stadionu piłkarskiego ?Baltic Arena? wraz   z przebudową i budową układu dróg dojazdowych   z projektowaną ulicą Stadionową, zespołów parkingów, obiektów pomocniczych i małej architektury, systemu melioracyjnego i niezbędnej infrastruktury technicznej oraz rozbiórką i przebudową elementów kolidujących  z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym, zlokalizowanych w Gdańsku - Letnicy u zbiegu ulic Marynarki Polskiej  i  Uczniowskiej  na działkach:
Gmina miejska Gdańsk  - obręb 058, działki nr:
1/4, 1/6, 2/2, 3/4, 7, 8/5, 9/4, 13/6, 14/4, 21/4, 22/4, 24/4, 31/4, 32, 33/4, 38/4, 39, 40, 41/4, 49/4, 51/2, 57/5, 58/8, 59/7, 60/7, 109, 110, 111, 112, 113, 130/5, 132/2, 133/1, 133/2 i 134 ;
Gmina miejska Gdańsk  - obręb 44, działka nr: 44;

W związku z powyższym informuje się właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją, że mogą oni składać do tutejszego Wydziału wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy w terminie 14-tu dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku; Wydział Infrastruktury ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w godzinach   od 8-15.  

Gdańsk , dnia 21 sierpnia 2008 r.

Więcej informacji na temat stadionu na stronie: Baltic Arena Gdańsk