PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Pomorska Kolej Metropolitalna

Pomorska Kolej Metropolitalna
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gdańsk jest jednym z kilkunastu miast Polskich, w których funkcjonuje komunikacja tramwajowa. Układ sieci tramwajowej jest sukcesywnie rozbudowywany. Na nowo wybudowanych liniach pracują nowe lub zmodernizowane składy tramwajowe. Budowa nowych linii, modernizacja istniejących, zakup i modernizacja taboru możliwa jest jedynie przy pomocy środków Unii Europejskiej. Podobnie sytuacja rozwija się przy liniach kolejowych. Zarządcy infrastruktury przedłużają linie kolejowe i budują nowe przystanki. Najlepszym przykładem jest SKM w Trójmieście, przygotowująca się do budowy przystanku Gdańsk Śródmieście oraz modernizująca swoje składy. Innym projektem, który jest obecnie w fazie przygotowawczej jest Pomorska Kolej Metropolitalna. Projekt, którego celem jest skomunikowane Gdańska z Gdynią, Kartuzami i Kościerzyną jest realizowany przez samorządy Gdańska, Gdyni i Województwa Pomorskiego. Dokumentem zamykającym fazę przygotowawczą jest Studium Wykonalności. Dokument ten określa i rekomenduje najlepszy wariant realizacji przedsięwzięcia. W dokumencie tym analizowane są rozwiązania techniczne, które mają uzasadnienie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Obecnie przeanalizowano trzy warianty rozwiązań technicznych, które nie spełniły oczekiwań. Z tego względu partnerzy projektu uzgodnili dodatkowy wariant, który poddany zostanie analizie. Wariant ten zakłada pełną integrację funkcjonalna i przestrzenną systemu kolejowego i tramwajowego. Takie rozwiązanie, w połączeniu z Gdańskim Projektem Komunikacji Miejskiej, którego elementem jest budowa tramwaju na Morenę, nie wyklucza możliwości skomunikowania taborem tramwajowym Gdańska Wrzeszcza i Gdańska Głównego z Gdańskim Lotniskiem lub dalej z dzielnicą Osowa. Sposób realizacji tego połączenia zostanie wybrany na podstawie opracowywanego właśnie Studium Wykonalności. Określi ono w części marketingowej jakie jest rozłożenie potoków pasażerskich na wspólnej trasie kolei i tramwaju, a tym samym pozwoli na przeanalizowanie częstotliwości kursowania taboru. W zależności od wyników analiz marketingowych zaproponowane zostanie szczegółowe rozwiązanie techniczne, które posłuży do podjęcia decyzji przez Partnerów o realizacji przedsięwzięcia. Reasumując, Gdańsk nie wycofuje się z żadnych ustaleń i oczekuje na wyniki analizy dodatkowego wariantu.

Emilia Salach-Pezowicz / Biuro Prasowe