PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Podziel się domem

Podziel się domem
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku wspólnie z ośrodkami adopcyjno ? opiekuńczymi inicjuje w mieście akcję społeczną pod hasłem ?Podziel się domem?, na rzecz pozyskania nowych rodzin zastępczych.

To kontynuacja kampanii prowadzonej od kilku lat, służącej tworzeniu w mieście rodzinnych placówek dla dzieci potrzebujących.
W ramach ?Podziel się domem? chcemy przede wszystkim pozyskać odpowiedzialnych mieszkańców ?z wielkim sercem?. Zastępczych rodziców dla dzieci, które z racji swojej kondycji psychofizycznej (między innymi są niepełnosprawne, chore lub np. weszły w konflikt z prawem) nie powinny wychowywać  się nawet w kameralnych, kilkunastoosobowych placówkach opiekuńczych, funkcjonujących w Gdańsku. Tylko bowiem pobyt w rodzinie, wsparcie, poświęcenie i miłość opiekunów dają im szansę na właściwy rozwój emocjonalny i fizyczny. Obecnie mamy takich dzieci 24 ? przebywają w kameralnych placówkach lub czasowo w zawodowych rodzinach zastępczych, pogotowiu rodzinnym. Tymczasem mogłyby trafić na stałe do rodziny zastępczej lub adopcyjnej.
W ramach ?Podziel się domem? m.in. w najbliższym czasie w mieście rozwiesimy plakaty i banery informujące o idei (materiały składamy do druku, następnie zostaną rozkolportowane m.in. w parafiach, spółdzielniach mieszkaniowych, instytucjach samorządowych, sklepach w dzielnicach itd.). W listopadzie specjaliści z MOPS i ośrodków adopcyjno ? opiekuńczych spotkają się z mieszkańcami w gdańskich centrach handlowych. Tam będą przekazywać informacje o możliwościach założenia rodzinnej placówki dla dzieci potrzebujących. Dodajmy, że w Gdańsku działa ponad 400 rodzin zastępczych. Funkcjonuje pięć rodzinnych domów dziecka, osiem kameralnych, kilkunastoosobowych placówek socjalizacyjnych (do 14 dzieci), a dwie kolejne zostaną niebawem uruchomione. Działają też m.in. kameralne placówki interwencyjne, Pogotowie Opiekuńcze.  W zasadzie udało się rozwiązać problem dużego Domu Dziecka na Oruni, w którym pozostało już tylko siedmioro dzieci (w ramach likwidacji tej placówki otwierane są kameralne, kilkunastoosobowe filie Domu Dziecka, gdzie podopieczni mają rodzinne warunki życia. Otwarcie kolejnej filii planujemy jeszcze w październiku br.).
Honorowy patronat nad kampanią ?Podziel się domem? objął marszałek województwa pomorskiego oraz prezydent Gdańska. Patronami medialnymi są: ?Polska Dziennik Bałtycki?, Radio Plus oraz Radio Gdańsk.
Informacji o możliwościach założenia rodziny zastępczej udzielają pracownicy:

 • Wydziału Pomocy Dziecku i Rodzinie MOPS przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku,
  tel. 058 326 50 71 do 79,
 • Ośrodka Adopcyjno ? Opiekuńczego przy ul. Abrahama 12/14 w Gdańsku,
  tel. 058 556 05 79 lub końcówka 95,
 • Ośrodka Adopcyjno ? Opiekuńczego Fundacji ?Dla Rodziny? przy ul. Żwirki i Wigury 2 w Gdańsku,
  tel. 058 511 03 75,
 • Ośrodka Adopcyjno ? Opiekuńczego Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych ?Pelikan? przy ul. Grunwaldzkiej 137, tel. 058 345 26 28.
 •