PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Podwyżka cen wody niższa niż mówiły prognozy

Podwyżka cen wody niższa niż mówiły prognozy
W przyszłym roku cena wody w Gdańsku wzrośnie o 11,96 procent. Podwyżka jest niższa niż zapowiadały wcześniejsze prognozy.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W przyszłym roku cena wody w Gdańsku wzrośnie o 11,96 procent. Podwyżka jest niższa niż zapowiadały wcześniejsze prognozy.

Zakończył się proces sprawdzania i weryfikowania taryfy za wodę i ścieki dla mieszkańców miasta Gdańska na rok 2009. Propozycja cenowa,  złożona przez spółkę SNG, została zweryfikowana  przez Prezydenta Miasta Gdańska.  Ustalona została następująca taryfa  na rok 2009:

Cena obecna - 2008 rok (netto):
Woda ? 2,91 zł/m3
Ścieki ? 3,53 zł/m3
Ogółem ? 6,44 zł/m3

Taryfa na rok 2009 (netto):
Woda ? 3,08 zł/m3 ? 5,84 procent w stosunku do ceny obecnej
Ścieki ? 4,13 zł/m3 ? 17 procent w stosunku do ceny obecnej
Ogółem ? 7,21 zł/m3 ? 11,96 procent w stosunku do ceny obecnej

Wzrost opłat jest niższy od tego, który zapowiadano jeszcze w 2007 roku. Ówczesne prognozy mówiły, że ? głównie ze względu na inwestycje związane z Gdańskim Projektem Wodno-Ściekowym ? ceny wody będą w Gdańsku podnosić się średnio o 15 procent rocznie przez kolejne 4 lata, czyli do 2011 r. Ceny wody w Gdańsku w porównaniu do innych dużych miast w Polsce kształtują się na poziomie średnim. Droższą wodę mają m.in. Bydgoszcz, Poznań, Warszawa, Częstochowa i Katowice.

Zgodnie z ustalonym porządkiem, zweryfikowany wniosek został przekazany do Rady Miasta.

Michał Piotrowski / Biuro Prasowe