PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych

Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych
oraz
Ewa Kamińska
Wiceprezydent Miasta Gdańska
zapraszają na
Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo!
Mamy zaszczyt zaprosić przedstawicieli gdańskich organizacji pozarządowych na spotkanie plenarne, które odbędzie się dnia 22 listopada 2008 r. w godzinach 9.30 ? 15.30 w Nowym Ratuszu Miasta Gdańska ul. Wały Jagiellońskie 1. Podczas spotkania dokonane zostanie podsumowanie pracy Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych za lata 2006 ? 2008, oraz odbędą się wybory do Rady na kolejną kadencję i wybory  przedstawicieli gdańskich organizacji pozarządowych do komisji konkursowych

Część I
Spotkania w tej części będzie miało charakter sprawozdawczo wyborczy. Dwa lata temu wybraliśmy Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych i zgodnie z przyjętymi przez Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych  zasadami,  dobiega końca kadencja tej Rady.  W związku z tym podsumujemy dotychczasową pracę Rady oraz dokonamy wyborów Rady na kolejną dwuletnią kadencję. Podczas spotkania dokonamy również wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych, Zgodnie z Programem Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w komisjach konkursowych jest trzech przedstawicieli organizacji wybranych podczas Plenarnego Spotkania

W załączeniu przesyłamy wzór upoważnienia dla przedstawiciela organizacji do czynnego i biernego uczestnictwa w głosowaniu oraz propozycję procedury wyborczej. Aby usprawnić przebieg wyborów, oczekujemy na propozycję zmian w procedurze wyborczej do dnia 18 listopada 2008 r. na adres beata.matyjaszczyk@rci.org.pl.

Osoby uczestniczące w spotkaniu chcące wziąć udział w głosowaniu lub kandydować do poszczególnych ciał muszą posiadać upoważnienia. Każda organizacja może uczestniczyć w wyborach tylko przez jednego przedstawiciela. Do każdego wybieranego ciała może zgłosić również tylko jednego przedstawiciela. Natomiast do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby pracujące w organizacji.

Część II
Część druga poświęcona będzie pracy w zespołach. Planujemy zorganizować trzy warsztaty tematyczne na podane poniżej tematy. Jeśli Państwo macie inne propozycje to oczekujemy na nie do dnia 18 listopada 2008 r.

  • Konsultacje społeczne ? jak skutecznie wzajemnie się informować
  • Partnerstwa lokalne 
  • Sport, a turystyka i rekreacja

Zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w spotkaniu plenarnym. Jednocześnie ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 18 listopada 2008 r. na adres beata.matyjaszczyk@rci.org.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Ewa Kamińska; Wiceprezydent Miasta Gdańska
Jerzy Boczoń; Przewodniczący GROP

wniosek o interwencję - formularz (99.67 KB)
(42.5 KB)
Spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Miasta Gdańska (30 KB)