PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska.

Otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańsk ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska określonych w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego w ramach trybu pozakonkursowego, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, będącego załącznikiem do uchwały nr 1372/201/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016.

W ramach naboru na partnerów oferty mogą składać Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zlokalizowane na jednym z obszarów rewitalizacji Miasta Gdańska, wskazanych w Uchwale nr 607 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku tj:

- Biskupia Górka/Stary Chełm;

- Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście;

- Orunia;

- Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście.

Dokładny wykaz adresowy wszystkich budynków znajdujących się na obszarach rewitalizacji znajduje się na stronie :

http://www.brg.gda.pl/rewitalizacja

Z wyłonionymi podczas naboru wspólnotami/spółdzielniami mieszkaniowymi zostaną podpisane umowy partnerskie w celu wspólnej realizacji projektów  rewitalizacyjnych. W ramach projektów rewitalizacyjnych dotacje w formie refundacji można uzyskać na działania obejmujące renowację, rewaloryzację, przebudowę i remonty elementów wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych znajdujących się na obszarach rewitalizacji, oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Organizatorem naboru  jest  Biuro Rozwoju Gdańska.

Termin składania ofert mija 3 lutego 2017 r.

Szczegółowe warunki naboru wraz z niezbędnymi wzorami dokumentów  można pobrać ze strony internetowej www.gdansk.pl oraz www.brg.gda.pl  lub odebrać w siedzibie Organizatora konkursu, tj. Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24, parter, pokój nr 4 lub 7.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

Zarządzenie nr 31/17 PMG z dnia 10.01.2017 ws. ogłoszenia otwartego naboru (84.06 KB)

Zał. 1 do Zarządzenia nr 31/17 - Szczegółowe warunki otwartego naboru (454.55 KB)

Zał. A do Szczegółowych warunków - Karta zgłoszenia partnera (139.76 KB)

Zał. B do Szczegółowych warunków - Oświadczenie o posiadanej dokumentacji technicznej (311 KB)

Zał. C do Szczegółowych warunków - Uchwała wspólnoty o przystąpieniu do projektu (114.11 KB)

Zał. D do Szczegółowych warunków - Formularz oceny (549.45 KB)


Merytorycznych konsultacji udziela – Paweł Tatarczuk

(parter,  pokój nr 4, tel. 058/ 308 44 24)

e-mail: pawel.tatarczuk@brg.gda.pl.

Ewa PielakUrząd Miejski w GdańskuWydział Urbanistyki i ArchitekturyReferat Rewitalizacji
Ewa Pielak - najnowsze