PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Otwarty konkurs ofert 2018 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert: do 12.12.2017 r.
(obowiązuje data wpływu do Urzędu)

UWAGA: ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia

Termin ogłoszenia listy ofert zawierających braki formalne do uzupełnienia: 02.01.2018 r.

Oferent może uzupełnić braki formalne w terminie 3 dni roboczych od daty zamieszczenia listy ofert, tj. 03.01.2018 r., 04.01.2018 r. i 05.01.2018 r.

Konsultacji związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz zakresem formalnym przygotowania ofert, udzielają:

- w kwestiach merytorycznych: Krystian Kujda, pok. 155, tel. (58) 323 65 17,
- w kwestiach finansowych: Alina Kopicka, pok. 124, tel. (58) 323 61 24.

Do pobrania:

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert 2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (736.47 KB)

Formularz oferty 2018 (51.91 KB)

karta oceny oferty (531.24 KB)

Pomocnicza instrukcja wypełniania oferty (995.53 KB)

Zarządzenie nr 1990/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 listopada 2017 ws. konkursu (211.27 KB)

Krystian KujdaUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. Kultury
Krystian Kujda - najnowsze