PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Oświadczenia o sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2008

Oświadczenia o sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2008
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2008 są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2008 do dnia 31 stycznia 2009 roku oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rachunek gminy do dnia 31 stycznia 2009 roku.
Niezłożenie oświadczenia w terminie do 31 stycznia 2009 r. lub niedokonanie opłaty w terminie do 31 stycznia 2009 r. stanowi przesłankę do wygaśnięcia zezwolenia.