PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu aktywności obywatelskiej

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu aktywności obywatelskiej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska
z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w zakresie:

  1. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: c) w zakresie ładu i porządku publicznego – prowadzenie Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w latach 2017-2019;
  2. upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz działalności na rzecz integracji cudzoziemców: a) prowadzenie miejskiego centrum wsparcia imigrantów w Gdańsku;
  3. promocja i organizacja wolontariatu: a) prowadzenie miejskiego centrum wolontariatu w Gdańsku;
  4. działalność organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo
    i informacyjnie inne organizacje: b) prowadzenie sekretariatu GROP

         Do pobrania:

         Wyniki konkursu (19.81 KB)


Anna StefańskaUrząd Miejski w GdańskuWydział Rozwoju SpołecznegoReferat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Anna Stefańska - najnowsze