PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogłoszenie otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku

Ogłoszenie otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA ogłasza otwarty uzupełniający konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku.

Konkurs obejmuje następujące zadania z zakresu rozwoju sportu:

1)      realizacja programów szkolenia sportowego,

2)      pokrycie kosztów organizowania zawodów   sportowych.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację w/w zadań z zakresu rozwoju sportu wynosi: 218 968,- zł.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do  dnia  15 czerwca 2016 roku w siedzibie ogłaszającego uzupełniający konkurs: Urząd Miejski w Gdańsku- Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko nr 14,15,16 i 17) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku.

W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty  decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Ogłoszenie o otwartym uzupełniającym konkursie ofert (17.89 KB)

Szczegółowe warunki konkursu uzupełniającego (21.58 KB)

Wzór oferty załącznik nr 1.1 (110 KB)

Wzór umowy załącznik nr 1.2 (134.67 KB)

Wzór sprawozdania załącznik nr 1.3 (84.5 KB)