PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Oferta w trybie pozakonkursowym Gdański Ośrodek Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych

Oferta w trybie pozakonkursowym Gdański Ośrodek Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W dniu  31 maja   2019 r. do Wydziału Rozwoju  Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęła oferta Gdańskiej Fundacji Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, na realizację zadania  „Zajęcia integracyjno-sportowe dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym z dzielnicy Orunia-Lipce-Św. Wojciech.”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2019 poz.37) , zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia  14 czerwca  2019 r. pisemnie na adres: Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres: anna.stefanska@gdansk.gda.pl.

Załączniki do oferty do wglądu znajdują się w siedzibie Wydziału Rozwoju  Społecznego, ul. Kartuska 5, II piętro, pokój 205 – Inspektor Anna Stefańska

Do pobrania:

Oferta Gdańska Fundacja Integracji Społecznej (84.27 KB)