PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Oferta dot. realizacji zadania publicznego pt. „Strzyża – Przegląd Muzyczny Zespołów Młodzieżowych”.

Oferta dot. realizacji zadania publicznego pt. „Strzyża – Przegląd Muzyczny Zespołów Młodzieżowych”.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Oferta Klubu Przyjaciół Strzyży dot. realizacji zadania publicznego pt. „Strzyża – Przegląd Muzyczny Zespołów Młodzieżowych”.

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego zamieszcza się ofertę organizacji pozarządowej w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1690/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2011 r. ws. ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (zmienionego Zarządzeniem nr 587/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 maja 2013 r.).

Oferta Klubu Przyjaciół Strzyży dot. realizacji zadania publicznego pt. „Strzyża – Przegląd Muzyczny Zespołów Młodzieżowych”. (1.73 MB)