PORTAL MIASTA GDAŃSKA

OBWIESZCZENIE - z dnia 6 czerwca 2012r informujace o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji EURO pn:„Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR” na terenie miasta Gdyni, Sopotu i Gdańska

OBWIESZCZENIE - z dnia 6 czerwca 2012r informujace o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji EURO pn:„Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR” na terenie miasta Gdyni, Sopotu i Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

WOJEWODA POMORSKI

                                                                        .                                   

ZAWIADOMIENIE

Wojewoda Pomorski w Gdańsku działając  na podstawie art. 24 ust.2, ustawy z dnia 7 września 2007r - o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ( Dziennik Ustaw z 2007r, nr 173, poz.1219z zmianami ) oraz art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),

z a w i a d a m i a

że w dniu  06.06.2012 na wniosek z  dnia 11.05.2012r. (data wpływu do PUW)  złożony przez równorzędnych inwestorów tj. Gminę Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia; Gminę Miasta Sopotu, ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot; Gminę Miasta Gdańska, ul Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

wydał decyzję

I.     Ustalającą lokalizację przedsięwzięcia EURO 2012 pn: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR” realizowanego na działkach i części działek:        

Gmina Miasta Gdyni

·         obręb WI6: dz. nr 241/1

·         obręb GD18: dz. nr 149, 176, 177, 182, 183, 245, 246, 248, 252, 293, 294, 362/156, 363/156, 364/156, 370/163, 371/163, 621/145, 622/145, 623/148, 624/148 , 2008/204, 2009/289, 2011/291, 2013/255, 2025/296, 2203/1, 2204/1, 2252/206, 2270/212

·         obręb GD25: dz. nr 685/87, 707/89, 715/87, 718/87, 753/87, 755/89, 814/85, 876/87, 877/87

·         obręb WK25: dz. nr 23/3

·         obręb GD26: dz. nr 4, 92, 93, 99, 138/101, 139/101, 143/101, 206/10, 218/10, 227/7, 231/10, 258/8, 260/9, 271/7, 276/101, 280/101, 332/101, 333/101, 342/8, 355/85, 359/10, 361/10, 362/10, 364/10, 366/7, 368/7, 370/7, 374/7, 378/7, 380/8, 382/8, 384/8, 386/8, 388/9, 390/6, 532/101, 534/101, 649/85, 709/101, 711/101, 712/101, 719/101, 721/101, 723/101, 724/101, 725/101, 726/101, 728/101, 729/101, 731/101, 732/101, 734/101, 735/101, 737/9, 738/9, 740/8, 741/8

·         obręb WK26: dz. nr 35/1, 47/1, 49/1

·         obręb GD27: dz. nr 524/173

·         obręb GD28: dz. nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 72, 174/6, 176/18, 177/18, 178/21, 213/67, 215/67, 253/6, 254/6, 257/21, 283/76, 284/76, 287/78, 288/77, 289/77, 366/78, 367/78, 407/78, 408/78, 437/67, 439/71, 440/71, 441/73, 443/74, 445/75, 447/75, 449/21, 455/98, 456/98, 457/95, 458/95, 459/94, 460/94, 461/93, 471/67, 537/77, 573/6

·         obręb GD29: dz. nr 7, 30, 32, 33, 34, 54/36, 55/36,101/38, 102/37, 104/36, 105/36, 106/29, 107/29, 108/31, 109/31, 112/28, 113/28, 114/28, 117/23, 135/6, 138/9, 139/22, 140/22, 147/20, 148/20, 151/21, 164/28, 166/23, 168/23, 170/22, 172/6, 173/6, 174/9, 176/21, 184/35, 185/35, 186/28, 224/26

·         obręb GD51: dz. nr 394/1, 574/1, 575/1, 576/1, 581/1, 585/1, 586/1

·         obręb GD53: dz. nr 8, 9, 41, 45, 46, 48, 51, 203, 204, 205, 206, 228, 229, 276, 279, 288, 289, 300, 301, 304, 312, 314, 315, 318, 398/5, 404/7, 460/275, 462/274, 477/231, 480/232, 495/202, 496/202, 506/238, 509/239, 514/272, 516/270, 518/269, 520/268, 531/7, 533/6, 594/10, 601/305, 714/40, 725/5, 727/6, 728/6, 735/352, 736/353, 741/359, 745/360, 885/215, 974/233,1038/261, 1103/52, 1111/49, 1112/50, 1114/53, 1115/53, 1118/72, 1121/52,

·         obręb GD55: dz. nr 188, 191, 686/174

·         obręb GD56: dz. nr  416/3, 416/4, 416/6, 417,554/428, 895/416, 931/426

·         obręb GD58: dz. nr 177, 317, 323, 336, 364, 366, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 374, 387, 410/365, 411/365, 519/305, 638/308, 678/308, 679/308, 681/307, 695/379, 697/378, 708/370, 709/370, 747/176, 748/178, 749/173, 852/318, 854/375, 965/354

·         obręb GD60: dz. nr 139, 140, 141, 142, 811/127, 814/127, 1136/127, 1137/127, 1616/138, 1668/127,

·         obręb GD63: dz. nr 30, 471/126, 472/126

·         obręb GD6: dz. nr, 18, 19, 20, 22, 70/27, 73/21, 74/21, 75/25, 77/23, 97/32, 101/17, 110/30, 111/30, 159/28, 202/33,

·         obręb GD70: dz. nr 598/35, 719/35

·         obręb GD102: dz. nr 180/17, 181/17, 183/14

·         obręb GD108: dz. nr 9/2, 11/3, 24/3, 53/7, 76/3, 81/2, 91/7, 92/7, 96/7, 101/7, 102/7, 103/5, 104/5, 105/85, 107/85, 108/85, 110/8, 111/8, 113/8, 114/8, 115/8

·         obręb GD109: dz. nr 78/2

·         obręb GD110: dz. nr 18/1, 27/1, 30/1, 31/1, 34/1, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 46, 59/1, 60/1,

·         obręb GD112: dz. nr 36/2, 40/2, 41/2, 42/2, 45/2, 54/2, 56/2, 69/61, 71/61

·         obręb GD117: dz. nr 19/2, 24/2, 25/2, 26/2

·         obręb GD118: dz. nr 5/1, 8/2, 23/1,

·         obręb GD141: dz. nr 180/9, 182/9, 184/8, 186/10, 187/10

·         obręb GD1L: dz. nr 239/2

·         obręb GD3L: dz. nr 227/3, 231/8

Gmina Miasta Sopotu:

·         obręb 21: dz. nr 9/3, 9/4, 9/9,  9/10, 9/11, 9/12, 9/14, 12

Gmina Miasta Gdańska:

 • obręb 12: dz. nr 428/2
 • obręb 14: dz. nr 300/9, 300/10
 • obręb 25: dz. nr 147, 137/10, 137/11, 146/2, 150/1, 156, 165, 166, 167, 186/18, 213/1
 • obręb 29: dz. nr 1/1
 • obręb 30: dz. nr 30, 31, 32/5, 33/1, 36/1, 44/3
 • obręb 31: dz. nr 488/3
 • obręb 33: dz. nr 82/16, 235/7, 240, 241/2, 246/5,
 • obręb 41: dz. nr 260/3, 261/3, 268/8, 274/1, 275/2, 459/1
 • obręb 48: dz. nr 69/4, 79/7, 80/1
 • obręb 49: dz. nr 431/1, 432/3, 476/12, 476/14, 476/15
 • obręb 55: dz. nr 98/3, 165/2, 165/11, 166/3, 259/1, 333/5, 333/8
 • obręb 63: dz. nr 195/1
 • obręb 75: dz. nr 1/2, 3/2, 5/3, 8/2, 10/1, 11/1, 12/2, 13/2, 14/2, 15/1, 16/3, 16/5, 17/1, 20/2, 22/6,23/2, 28/2, 28/10, 29/2,78/9, 78/13, 83/4, 87/1, 89/3, 89/4, 96/1, 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 103, 104/1, 104/2, 110/10, 110/2, 116/3, 116/4, 117/1, 117/2, 119/1, 119/2, 120/1, 120/2, 121/1, 121/3, 138/12, 138/171, 138/172,
 • obręb 91: dz. nr 49, 109/1, 110/2, 130/3, 130/4
 • obręb 101: dz. nr 39/1, 48/3, 49/3,50, 51, 53, 61/1, 93,94/2, 95/5, 99/4, 102/1, 102/3, 105/2, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 159/2, 159/3, 160/1, 160/2, 161, 164/2, 164/3, 165/1, 165/2, 167/3, 167/4,
 • obręb 102: dz. nr 9/2, 10/1, 18/1, 20/1, 24/1, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 27/1, 27/2, 28, 78/1, 78/2, 79/2, 79/3
 • obręb 114: dz. nr 60
 • obręb 115: dz. nr 5/2, 6/1, 7/1, 7/4
 • obręb 116: dz. nr 1/1, 26/3, 26/10, 76/6, 76/9, 76/18, 85, 91/1, 92, 94, 95, 96/5, 96/6, 96/7, 120/11, 125/1, 126/1, 127, 128, 129/1, 129/2, 133, 134
 • obręb 534: dz. nr 775/2, 775/9, 967/1, 992/1, 1112/3, 1163/12, 1163/13, 1163/14,
 • obręb 670: dz. nr 210/3, 210/5, 210/6, 212/4, 213/6, 213/7, 213/8, 213/9, 214/55, 214/56, 214/58, 214/74, 214/75, 214/76, 214/203, 214/204, 214/205, 214/206, 214/207, 214/208, , 215/12, 215/14, 215/15, 215/16, 215/17, 215/22, 230/11, 231/1, 231/2, 231/4, 231/5, 231/6, 1248/1
 • obręb 711: dz. nr 80/14, 91
 • obręb 712: dz. nr 2/7, 2/58, 4/36, 4/78

Linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczono na mapach, stanowiących  załączniki nr 1.1 – 1.27, nr 2.1 oraz nr 3.1 – 3.25, stanowiących integralną częścią niniejszej decyzji.

II. oznaczającą nieruchomości, które stają się własnością jednostki samorządu terytorialnego.

Działki nr 94, 96/6, 129/2, 129/1, obręb 116 w Gdańsku stają się własnością Gminy Miasta Gdańska, za odszkodowaniem.

Niniejsza decyzja stanowi podstawę do dokonania odpowiednich wpisów w księgach wieczystych  i katastrze nieruchomości.                                                    

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 września 2007r - o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ( Dziennik Ustaw z 2007r, nr 173, poz.1219 z zmianami)  niniejsza decyzja podlega natychmiastowej wykonalności.

Możliwość zapoznania się z przedmiotową decyzją istnieje w Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk w godzinach 8-15.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

Gdańsk, 6 czerwiec 2012r