PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
Wydział Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku niniejszym zawiadamia, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 /Dz. U. Nr 173 z 2007r. poz. 1219/, że zebrany został materiał w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji o nazwie:
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Wydział Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku  niniejszym zawiadamia, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 /Dz. U. Nr 173 z 2007r. poz. 1219/, że zebrany został materiał w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji o nazwie:

Rozbudowa i przebudowa infrastruktury energetycznej w zakresie kabli sn 15 kV, nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowych, obiektów towarzyszących i sieci teletechnicznej na terenie Portu Lotniczego w Gdańsku przy ul. Słowackiego 200. Zlokalizowana w obrębie Kokoszki na dz. Nr 21, w obrębie Firoga na dz. nr 37, 38, 39/2, 40/14, 40/24, 40/29, 40/32, 41, 42, 127, 128, 129, w obrębie Bysewo na dz. nr 5, 6, 15, 18/1, 27, 28, 29, 35, 36, 39, 278, 282, 283, 284, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 297, 298.

W związku z powyższym informuje się strony oraz właściwe organy administracji rządowej i samorządowej, że istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, w terminie do dnia 22 listopada 2009 r. Akta sprawy przechowywane są  w Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27, pokój 368 (pn.-czw. w godzinach od 8.00 do 12.00).