PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 07.05.2020 r. Pana Jana Grzegorza Długosza, działającego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Bartosiewicza – Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska nr 838/15 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na potrzeby projektowanej inwestycji pn.: „Budowa bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej – wiadukt drogowy w okolicy ul. Sandomierskiej (budowa bezkolizyjnego przejazdu nad magistralą kolejową E-65 w ciągu planowanej ul. Nowej Podmiejskiej, etap I)”, powiat M. Gdańsk, gmina M. Gdańsk, woj. pomorskie”.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 07.05.2020 r. Pana Jana Grzegorza Długosza, działającego z pełnomocnictwa Pana Włodzimierza Bartosiewicza – Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, działającego w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska nr 838/15 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na potrzeby projektowanej inwestycji pn.: „Budowa bezkolizyjnych przekroczeń magistrali kolejowej E-65 w okolicy ul. Sandomierskiej – wiadukt drogowy w okolicy ul. Sandomierskiej (budowa bezkolizyjnego przejazdu nad magistralą kolejową E-65 w ciągu planowanej ul. Nowej Podmiejskiej, etap I)”, powiat M. Gdańsk, gmina M. Gdańsk, woj. pomorskie”.