PORTAL MIASTA GDAŃSKA

OBWIESZCZENIE - Etap I i Etap II budowy Drugiego Terminala Pasażerskiego w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wraz z infrastrukturą inżynieryjną i drogową

OBWIESZCZENIE - Etap I i Etap II budowy Drugiego Terminala Pasażerskiego w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wraz z infrastrukturą inżynieryjną i drogową
OBWIESZCZENIE - Etap I i Etap II budowy Drugiego Terminala Pasażerskiego w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wraz z infrastrukturą inżynieryjną i drogową
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Wydział Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku  niniejszym zawiadamia, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 /Dz. U. Nr 173 z 2007r. poz. 1219/, że zebrany został materiał w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji o nazwie:

Etap I i Etap II budowy Drugiego Terminala Pasażerskiego w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku wraz z infrastrukturą inżynieryjną i drogową w zakresie :

  1. budynek terminala T2 z łącznikiem oraz zewnętrznymi klatkami schodowymi z pomostami i kanałami na potrzeby wentylacji
  2. ogrodzenie terenów lotniskowych
  3. układ drogowy wraz z parkingami, ciągami pieszymi
  4. instalacje wewnętrzne: sanitarne, mechaniczne, elektryczne,
  5. instalacje zewnętrzne: elektryczna n/n z przyłączami, teletechniczna z przyłączami, wodna.

Gdańsk, ul. Słowackiego, nr ew. dz: 19/3, 19/5, 21/1, 21/2, 21/3, 22/1, 22/2, i części działek nr 20,23, 12/6, 36, 39, 278 z obrębu Bysewo oraz
2, 3, 4, 5/1, 1/6, 1/3, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 22/2 z obrębu Firoga.

W związku z powyższym informuje się strony oraz właściwe organy administracji rządowej i samorządowej, że istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, w terminie do dnia 29 października 2009 r. Akta sprawy przechowywane są  w Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27, pokój 368 (pn.-czw. w godzinach od 8.00 do 12.00).