PORTAL MIASTA GDAŃSKA

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
Wydział Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku niniejszym zawiadamia, że zgodnie z postanowieniami art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 /Dz. U. Nr 173 z 2007r. poz. 1219/, na wniosek Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, w piśmie z dnia 05.10.2009 (wpłynęło 06.10.2009), wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji:
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Wydział Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku  niniejszym zawiadamia, że zgodnie z postanowieniami art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 /Dz. U. Nr 173 z 2007r. poz. 1219/, na wniosek Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o., ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, w piśmie z dnia 05.10.2009 (wpłynęło 06.10.2009), wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji:

?Sieci i przyłącza zewnętrznej infrastruktury inżynieryjnej obsługującej Etap I i Etap II budowy Drugiego Terminala w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, w zakresie: instalacji elektrycznej oświetleniowej z przyłączami; kanalizacji energetycznej; instalacji wody lodowej; kanalizacji teletechnicznej z przyłączami; sieci wodno ? kanalizacyjnej z przyłączami; sieci hydrantowej; sieci kanalizacji deszczowej; sieci cieplnej z przyłączami; zbiorników retencyjnych z pompowniami; wraz z rozbiórką dróg, parkingów, ogrodzeń, innych powierzchni utwardzonych i istniejącej infrastruktury inżynieryjnej kolidujących z inwestycją. Gdańsk, ul. Słowackiego, nr ew. działek: 19/3, 19/5, 21/2, 21/3, 22/1, 22/2 i część działek nr 20,23, 12/6, 36, 39, 278, 18/1, 12/3 z obrębu Bysewo, oraz działki nr ew. 5/1, 2, 3, 4, 1/6, 1/3, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 22/2, 1/5, 5/2 z obrębu Firoga.

W związku z powyższym informuje się właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją, że mogą oni składać wnioski, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące wyżej wymienionej sprawy, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, do Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27 (pn.-czw. w godzinach od 8.00 do 12.00).