PORTAL MIASTA GDAŃSKA

OBWIESZCZENI - BUDOWA TRASY W-Z W GDAŃSKU, Z WYŁĄCZENIEM WĘZŁA KARCZEMKI, NA ODCINKU OD KM 2+306,62 DO KM 3+847,25 ORAZ NA ODCINKU OD KM 4+520,70 DO KM 5+202,00 W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 7

OBWIESZCZENI - BUDOWA TRASY W-Z W GDAŃSKU, Z WYŁĄCZENIEM WĘZŁA KARCZEMKI, NA ODCINKU OD KM 2+306,62 DO KM 3+847,25 ORAZ NA ODCINKU OD KM 4+520,70 DO KM 5+202,00 W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 7
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

WOJEWODA POMORSKI

OBWIESZCZENIE

Wojewoda Pomorski działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194)
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
informację, że w dniu 07.08.2009r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji:
?BUDOWA TRASY W-Z W GDAŃSKU, Z WYŁĄCZENIEM WĘZŁA KARCZEMKI, NA ODCINKU OD KM 2+306,62 DO KM 3+847,25 ORAZ NA ODCINKU OD KM 4+520,70 DO KM 5+202,00 W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 7"
1. WYKAZ DZIAŁEK W LINIACH ROZGRANICZAJĄCYCH TEREN PASA DROGOWEGO

Województwo Pomorskie, gmina Gdańsk, obręb KOKOSZKI, działki nr:
419/12, 419/14, 419/8, 419/9, 419/16, 429/12, 429/14, 429/18, 429/20, 429/16, 409/3, 430/14, 430/3, 431/2(431), 418/4 (418/2), 419/32 (419/18), 419/30 (419/26)
Województwo Pomorskie, gmina Gdańsk, obręb KIEŁPINO GÓRNE, działki nr:
373/9, 47, 374/17, 378, 380/2, 383/8 (383/6), 380/5 (380/1), 380/6 (380/3), 382/8 (382/6), 382/11 (382/3), 382/10 (382/3), 374/25 (374/9), 374/23 (374/21), 375/5 (375/3), 377/2 (377), 381/2 (381), 883/3 (883), 948/2 (948), 379, 48, 49, 382/1, 50, 51/2 (51), 53/4 (53), 67/4 (67/1), 54/4 (54/2), 60/12 (60/4), 61/3 (61/1), 62/4 (62/2), 63/5 (63/1), 63/7 (63/2), 64/8 (64/1), 71/10 (71/6), 64/5 (64/3), 65/2 (65), 67/8 (67/6), 32/2 (32), 72/8 (72/3), 72/6 (72/4), 71/8 (71/3), 73/4 (73/1), 17/4 (17/1), 10/2 (10), 991/2 (991), 58/4 (58/1), 55, 56, 60/9, 60/8, 60/7, 60/2, 60/3, 57, 58/2, 16, 72/2, 17/2, 60/10, 373/13 (373/8), 374/28 (374/16), 374/27 (374/10), 1211/21 (1211/19), 1211/20 (1211/19), 1211/17 (1211/10), 1211/8, 439/9 (439/8), 1214/1 (1214), 439/5, 1212/10 (1212/3), 1212/7 (1212/3), 1212/6 (1212/4), 1212/1, 92/7(92/2), 101/1 (101), 102/5 (102/4), 100/1, 100/3 (100/2), 395/270 (395/121), 395/272 (395/121), 395/225 (395/40), 395/251 (395/221), 395/220, 395/253 (395/219), 395/229 (395/222), 395/232 (395/223), 395/233 (395/217), 395/277 (395/218), 395/255 (395/224), 395/269 (395/44), 395/274 (395/224), 395/249 (395/123), 395/258 (395/14), 395/235 (395/19), 395/237 (395/17), 395/247 (395/22), 395/239 (395/77), 395/241 (395/78), 395/243 (395/79), 395/245 (395/80), 395/263 (395/126), 395/265 (395/125), 59
Województwo Pomorskie, gmina Gdańsk, obręb JASIEŃ, działki nr:
8/5 (8/3), 16/2, 278/15 (278/7), 13/5 (13/2), 14/14, 15/4 (15/2), 15/3 (15/2), 15/5 (15/2), 14/37 (14/29), 14/36 (14/28), 14/34 (14/22), 14/30 (14/23), 15/1, 14/31 (14/23), 283/91 (283/40), 283/93 (283/41), 283/95 (283/42), 283/99 (283/43), 284/1, 284/8 (284/2), 283/97 (283/44), 284/10 (284/3), 284/12 (284/4), 284/14 (284/5), 284/16 (284/6), 286/1 (286), 285/1 (285), 7/43 (7/4), 7/38 (7/3), 17/5, 17/14 (17/4), 16/1, 286/3 (286), 286/2 (286), 95/8 (95/5), 291/1, 292/1, 293/3 (293), 294/4, 295/3, 296/1, 17/17 (17/7), 17/6, 18/1 (18), 20/8 (20/2), 95/10 (95/6), 17/18 (17/10), 294/7 (294/6)
2. WYKAZ DZIAŁEK OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Województwo Pomorskie, gmina Gdańsk, obręb KOKOSZKI, działki nr:
430/7, 430/5, 431/1 (431)
Województwo Pomorskie, gmina Gdańsk, obręb KIEŁPINO GÓRNE, działki nr:
395/266 (395/125), 395/260 (395/126), 395/262 (395/126), 395/271 (395/121), 92/5 (92/3), 1212/9 (12112/3), 1213, 1211/14, 1214/2 (1214), 439/10 (439/8), 63/3, 60/5, 374/19, 941, 65/3 (65), 67/7 (67/6), 64/7 (64/1), 63/6 (63/2), 63/4 (63/1), 71/9 (71/6), 374/24 (374/9), 17/3 (17/1), 61/2 (61/1), 60/11 (60/4), 64/2
Województwo Pomorskie, gmina Gdańsk, obręb JASIEŃ, działki nr:
286/4 (286), 284/17 (284/6), 15/6 (15/2), 14/10, 13/6 (13/2), 13/4, 283/92 (283/40), 283/13, 14/18, 14/25, 14/24, 14/16, 14.19, 12, 11/1, 11/3, 283/34, 283/11, 10/6, 10/4, 10/3, 10/2, 10/1, 9, 283/1, 283/36, 283/19, 283/29, 283/33, 283/27, 283/32, 281/1, 281/2, 280, 279, 278/11, 278/14, 278/10, 278/3, 278/9, 278/4, 278/2, 278/8, 278/6, 278/16 (278/7), 8/1, 8/4, 282/2, 14/33 (14/22), 91/16, 92/8, 90, 95/11 (95/6), 95/9 (95/6), 95/7 (95/5), 296/2, 293/4 (293), 291/2, 292/2, 7/5, 7/42 (7/4)
W nawiasach podano numery działek przed podziałem, wg oznaczenia w katastrze nieruchomości.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, w pokoju nr 352, w godzinach od 8-14 (tel. 307 74 83). Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w ww. sprawie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku; Wydział Infrastruktury, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Gdańsk, dnia 2009 -09 - 04