PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nowe edycje teatralnych projektów edukacyjnych Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Fundacji Theatrum Gedanense

Nowe edycje teatralnych projektów edukacyjnych Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Fundacji Theatrum Gedanense
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
GTS i FTG

Gdański Teatr Szekspirowski oraz Fundacja Theatrum Gedanense zapoczątkowały w ubiegłym roku dwa powiązane projekty edukacyjne, które okazały się dużym sukcesem, zostały bardzo dobrze ocenione zarówno przez nauczycieli jak i młodzież. Projekty doceniono również w skali kraju, organizatorzy zaproszeni zostali do prezentacji ich rezultatów zarówno na Ogólnopolskiej Giełdzie Programów Edukacji Kulturalnej w Warszawie, jak i na międzynarodowej konferencji ?Kultura - podaj dalej" zorganizowanej przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku oraz Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni. Komplementarne projekty: "Teatr i edukacja" - skierowany do nauczycieli oraz "Teatr z klasą" skierowany do uczniów były prowadzone pilotażowo i ze względu na dobre wyniki ich realizacji będą kontynuowane również w tym roku. Już w marcu ruszają drugie edycje wymienionych projektów - zapraszamy nauczycieli i uczniów do wspólnej zabawy na polu edukacji teatralnej. Ze względu na charakter przedsięwzięcia zalecany jest udział w obu projektach.

Dla uczniów: warsztaty teatralne, spotkania z twórcami, konkursy artystyczne, udział w spektaklu, prezentacja na przeglądzie. Szansa rozwoju zdolności twórczych i interpersonalnych.
Dla nauczycieli: zajęcia z najlepszymi specjalistami z zakresu pedagogiki teatralnej: teatrologami, aktorami, reżyserami, scenografami, praktykami nowych mediów; szansa rozwoju zawodowego, nabycia nowych kompetencji, wzrostu kreatywności i doświadczenia.

"Teatr z klasą" kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim. Projekt ten ma nauczyć młodzież posługiwania się ?językami' teatru. Ma też na celu kształtowanie świadomego odbiorcy kultury i pomóc w zrozumieniu zjawiska jakim jest teatr, na konkretnym przykładzie - twórczości Williama Szekspira. Oferta obejmuje cykl zajęć organizowanych w czasie roku szkolnego (marzec-czerwiec, wrzesień-listopad) i wakacji (lipiec-sierpień): warsztaty teatralne i artystyczne; spotkania z ludźmi teatru, konkursy (fotograficzny, literacki, plastyczny); aktywne uczestnictwo w wydarzeniach XIV Festiwalu Szekspirowskiego: spędzenie całego dnia w Trójmieście, wzięcie udziału w warsztatach, wykładach i spotkaniach, obejrzenie spektaklu szekspirowskiego; praca w klasie nad teatralnym pokazem i jego prezentacja podczas przeglądu zorganizowanego w gdańskim Teatrze Miniatura na przełomie listopada i grudnia. Projekt rusza 29 marca 2010 roku.

"Teatr i edukacja" przeznaczony jest dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim. Kierujemy go do osób zainteresowanych teatrem (np. prowadzących szkolne koło teatralne). Projekt polega na cyklu 8 szkoleń z zakresu edukacji teatralnej, prowadzonych w czasie roku szkolnego (sobotnie zjazdy w terminie marzec-czerwiec) i wakacji (seminarium w sierpniu) przez wybitnych specjalistów. W tym roku zajęcia poprowadzą między innymi: naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego (prof. dr hab. Jan Ciechowicz, dr Małgorzata Jarmułowicz, dr Adam Jagiełło-Rusiłowski, dr Olga Kubińska, dr hab. Wojciech Owczarski, dr Joanna Puzyna-Chojka, dr Monika Żółkoś), bydgoskiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (prof. Piotr Sutt), artyści z Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych (prof. Andrzej Markowicz, asystenci: Grażyna Kilarska, Maciej Szupica), osoby związane z gdańskim Teatrem Wybrzeże (Jerzy Gorzko, Marzena Nieczuja-Urbańska, Florian Staniewski) i gdańskim Miejskim Teatrem Miniatura (dyr. Konrad Szachnowski), oraz instruktor Teatralny Marzena Wojciechowska-Orszulak. Uczestnicy projektu mają okazję zdobyć wiedzę teoretyczną (dzięki takim formom szkolenia jak: wykład, pokaz filmowy, obejrzenie spektaklu) oraz posiąść praktyczne umiejętności potrzebne do prowadzenia ciekawych lekcji i zajęć w ramach koła teatralnego (poprzez uczestnictwo w warsztatach oraz stworzenie własnego projektu teatralnego). Finałem jest wyreżyserowanie spektaklu, w którym zagrają uczniowie. Projekt rusza 20 marca 2010 roku. Patronat nad tym projektem objęło gdańskie Centrum Edukacji Nauczycieli.

Uwaga: udział w obu projektach jest bezpłatny.

Kontakt: informacji na temat obu projektów udziela oraz zapisy prowadzi Anna Ratkiewicz, Gdański Teatr Szekspirowski, e-mail: akademia@ftg.pl, tel. 506 242 691

 Wsparcie: Sponsor projektów edukacyjnych: Patronat medialny:
Ministerstwo
Energa
Dziennik

Projekty realizowane są ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego